فرهنگ و تمدن - Culture and Civilization

رشد هیجان در طول زندگی:


تولد تا 6 ماهگی

1- علایم تمام هیجانات اساسی را نشان میدهند ( شادی وعلاقه و تعجب وترس و خشم و غم ونفرت)،

2-  تشکیل خود فاعلی و لبخند اجتماعی و خنده،

3- همتایی با جلوه های هیجانی در تعامل اجتماعی،

4- جلوه های هیجانی سازمان یافته تر و ارتباط با رویدادهای اجتماعی.

7 تا 12 ماهگی

1- افزایش فراوانی و شدت خشم و ترس،

2- تشکیل اضطراب غریبه و اضطراب جدایی،

3- دلبستگی واضح به مراقبان آشنا و کاوش محیط،

4- درک معنی جلوه هیجانی دیگران.

5- پرداختن ارجاع اجتماعی.

13 تا 18 ماهگی

1- علایم همدلی،

2- خود مفعولی ( تشخیص خود در آینه )،

3- بازی با بزرگسالان و همسالان آشنا،

4 - پیروی از رهنمودهای ساده.

19 تا 24 ماهگی

1- هیجانهای خودآگاه ( شرم و غرور )،

2- یادگیری اصطلاحات هیجانی، 3- خودگردانی هیجانی با کمک زبان،

4- نمایانی خودگردانی،

5- نامیدن خود،

6- طبقه بندی خود و دیگران (براساس سن و جنس و خوبی و بدی و ....)،

7- تحمل غیبت والدین،

8- انتخاب اسباب بازیها ( براساس کلیشه جنسیت).

2 سالگی

1- رشد عزت نفس و خود پنداره،

2- همکاری و پرخاشگری وسیله ای،

3- همدلی بیشتر،

4- فهم علتها و پیامدها و علایم رفتاری و هیجانهای اساسی،

5- افزایش عقاید و رفتارهای کلیشه ای جنسیت.

3 تا 4 سالگی

1- بهبود خودگردانی هیجانی،

2- فراوانی هیجانهای خودآگاه،

3- افزایش پرخاشگری خصمانه و کاهش پرخاشگری وسیله ای،

4- ترجیح همبازیهای همجنس،

5- تمایز مقررات اخلاقی از آداب اجتماعی،

6- اولین روابط دوستی،

7- افزایش بازیهای اشتراکی و کاهش فعالیتهای غیراجتماعی.

5 تا 6 سالگی

1- توانایی تعبیر و پبش بینی و تاثیر بر واکنشهای هیجانی دیگران،

2- ابراز همدردی با زبان،

3- افزایش عقاید و رفتارهای کلیشه ای جنسیتی،

4- ثبات جنسیتی و درک مبنای تناسلی جنسی،

5- یادگیری مقررات و رفتارهای اخلاقی زیاد.

6 تا 8 سالگی

1- خودپنداره در صفات شخصیت و مقایسه های اجتماعی،

2- تمایز عزت نفس و سازمان یابی بصورت سلسله مراتبی و کاهش به سطح واقع بینانه تر،

3- هیجانهای خودآگاه غرور و گناه تحت تاثیر مسولیت شخصی،

4- فهم تجربه هیجانی افراد (در یک لحظه بیش از یک هیجان)،

5- تعبیر احساسات دیگران با نشانه های چهره ای و موقعیتی و تجربیات گذشته،

6- مستقل تر و مسئول تر،

7- تغییر استدلال عدالت ازبرابری به نیکوکاری،

8- تعامل دوستانه تر با همسالان و کاهش پرخاشگری،

9- درک دیدگاه های متفاوت بدلیل اطلاعات مختلف.

9 تا 11 سالگی

1- افزایش عزت نفس،

2- راهبردهای انطباقی برای تنظیم هیجان،

3- دیدن خود از دیدگاه دیگری. اصطلاحا پا در کفش دیگری گذاشتن

4- دیدن رابطه خود با دیگری از دیدگاه شخص ثالث

5- درک رابطه بین قواعد اخلاقی و سنتهای اجتماعی

6- افزایش درک مسایل شخصی منحصر بفرد.

7- گروه های همسال نمایان میشود.

8- روابط دوستی براساس اعتماد متقابل.

9- افزایش رقابت با خواهرها و برادرها.

10- درک انعطاف ناپذیر از کلیشه های جنسیتی، ( درک صفات شخصیتی و مطالب درسی اما عدم درک سکس واقعی.

11 تا 14 سالگی

1- افزایش تعارض والد – فرزندی و دمدمی مزاجی،

2- افزایش نگرشها و رفتارهای کلیشه شده جنسیتی.

3- گذراندن وقت کمتر با والدین و وقت بیشتر با همسالان.

4- روابط دوستی براساس صمیمیت و وفاداری.

5- گروه های همسال در دار و دسته ها سازمان می یابند.

6- افزایش تبعیت از فشار همسالان.

15 تا 20 سالگی

1- ترکیب ویژگیهای خود با خودپنداره سازمان یافته تر،

2- تمایز عزت نفس و افزایش آن.

3- افزایش جستجوی هویت

4- درک دیگران از بعد اجتماعی

5- جهتگیری اخلاقی عرفی

6- کاهش اهمیت دار ودسته ها و کاهش فشار همسالان.

7- آغاز قرار ملاقاتها احتمالا

20 تا 30 سالگی

1- آفرینش آرزوها و رویاپردازی در دنیای بزرگسالان،

2- روابط مطبوعتر با خواهر و برادرها،

3- کاهش تنهایی در طول بزرگسالی و اوج تنهایی در قطع روابط،

4- ازدواج و فرزندپروری،

5- کسب مهارتهای حرفه ای و ارزشها و صلاحیتها.

6- ارتباط با مشاور برای تحقق آرزوها

30 تا 40 سالگی

1- ارزیابی مجدد ساختار زندگی و تغییر مولفه های نامناسب،

2- تثبیت جایگاه خانوادگی و شغلی و فعالیتهای اجتماعی.

40 تا 50 سالگی

1- کمک و هدایت نسل آینده،

2- تغییر مولفه های ساختار زندگی و تمرکز بر اهداف زندگی با ارزشهای شخصی،

3- ایجاد سازش بین چهار گرایش متضاد درون خود: ( جوان – پیر، مردانگی – زنانگی، ویرانگری – آفرینش، آمیزش – جدایی )،

4- تعداد خودهای عینی کمتر و عینی ترمیشود.

5- افزایش درونگری ( وقتی به نیمه دوم عمرشان می اندیشند) و رضایت شغلی،

6- افزایش خودپذیری و خود مختاری و تسلط محیطی.

7- راهبردهای کنارآمدن کارامدتر میشود.

8- هویت جنسی، دوجنسیتی تر میشود: ( افزایش صفات مردانگی در زنان و بالعکس)

9- کاهش تعداد دوستان و تقویت روابط با خواهر و برادر

10- احتمالا رسیدگی به وضعیت فرزندان و مراقبت از والدین پیر،

11- گسترش احتمالی شبکه خانواده تا خانواده همسر.

50 تا 60 سالگی

1- ادامه تغییرات بالا

2- ارزیابی مجدد ساختارهای زندگی و تغییر مولفه های نامناسب،

3- افزایش کمک رسانی فرزند به والد و کاهش کمک رسانی والد به فرزند،

4- کاهش تفاوت جنسی در پرستاری از والدین،

5- بازنشستگی احتمالی،

6- شاید پدربزرگ یا مادر بزرگ شود. (صاحب نوه شود)

60 تا80 سالگی

1- انسجام من رشدیافته ( یکپارچگی، خرسندی، تصویر از خود بعنوان بخشی از نظم دنیایی بزرگتر ) در مواجهه با مسایل زندگی

2- پیشرفت خودگردانی هیجانی ( توصیف واکنشهای هیجانی به شیوه پیچیده)،

3- خودپنداره ایمن تر و پیچیده تر،

4- ایمان و معنویت در سطح عالی، کاهش دوستان و تعاملات اجتماعی،

5-افزایش روابط خویشاوند و رضایت زناشویی بیشتر،

6-انتخاب شریکان اجتماعی براساس هیجان،

7-  بازنشستگی و یادآوری و مرور گذشته

8- روابط عمیق تر با خواهران و برادران و صاحب نبیره و نتیجه میشود.

9- کاهش فراوانی و تنوع مشغولیتهای اوقات فراغت.

10- روابط با فرزندان بزرگسال بااهمیت تر میشود.

11- دوستی با افراد جوان با مرگ دوستان و خویشاوندان

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر 1389ساعت 17:1  توسط حمید موسوی hamid mosavi | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
1- مطالب تخصصی ساده شده قابل استفاده برای تمامی رشته ها و عموم مردم.
2- دوره کامل تاریخ تمدن در همه زمینه ها.
3- مقالات مورد ویرایشهای متعدد قرار میگرد.

پیوندهای روزانه
اعتماد
شرق
اعتدال پاییزی
صدای پای آب - ملکیان
کافه کتاب
دانلود آهنگ2
دانلود آهنگ
غلامی
فلسفه نو
تو همچو صبحی و ....
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
اردیبهشت 1393
آبان 1392
بهمن 1391
دی 1391
مرداد 1391
خرداد 1391
اسفند 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
دی 1378
آرشیو موضوعی
روانشناسی
تاریخ و جامعه
ادبیات
فلسفه
هنر
دانلود
ادیان
فیلم و سینما
علم
اخلاق
سیاست
تمدن
اقتصاد
پیوندها
دانلود کتاب
فرهنگ و هنر
فلسفه ذهن
فلسفه اخلاق
روانشناسی معناگرا
برنامه هفت
آوا و نوا
شبکه سه
تاریخ و فلسفه
فلسفه علم
انجمن روانشناسی
پسری از پایتخت
شاعران جهان
مردمسالاری
نیلوفر
معنویت و عقلانیت
زمانه
کتابناک
زمان فلسفه - حسین خانی
جدال قدیم و جدید
حلقه تجریش
سایت ضیا موحد
مهرنامه
دنیای زیبای من
امید
ویکی پدیا
آشوری
فوتبال
تیتراژ
بانک اطلاعات نشریات کشور
آفتاب
خانه فلسفه
فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM